Coming-aut: een geschiedenis van de autisme-emancipatie

Men spreekt doorgaans over autisten, maar zelden met. De aannames over wat autisme is en wat ‘de autist’ wel of niet kan zijn behalve dehumaniserend ook gevaarlijk. De vraag is hoe je je eigen emancipatie organiseert als je sociale interactie niet vanzelfsprekend vindt en moeite hebt om alledaagse informatie en prikkels te verwerken. Hoe maak je een vuist als je op grond van je diagnose niet voor vol wordt aangezien?