Het stenen beeldje: over de autismepioniers van het Paedologisch Instituut

Leo Kanner en Hans Asperger worden alom beschouwd als de eersten die het syndroom autisme beschreven. Veel minder bekend zijn de stafleden van het Paedologisch Instituut in Nijmegen, die in de jaren dertig op vergelijkbare wijze over autisme schreven. Een reconstructie van hun pionierswerk aan de hand van de levensverhalen van PI-medewerker Ida Frye (alias zuster Gaudia) en Siem, de eerste Nederlander met een autismediagnose.

Coming-aut: een geschiedenis van de autisme-emancipatie

Men spreekt doorgaans over autisten, maar zelden met. De aannames over wat autisme is en wat ‘de autist’ wel of niet kan zijn behalve dehumaniserend ook gevaarlijk. De vraag is hoe je je eigen emancipatie organiseert als je sociale interactie niet vanzelfsprekend vindt en moeite hebt om alledaagse informatie en prikkels te verwerken. Hoe maak je een vuist als je op grond van je diagnose niet voor vol wordt aangezien?

‘Ik deuk een beetje uit’: een interview met Lydia Rood

In de autobiografische jongerenromans Survival (2015), Niemands meisje (2017) en Blauwtje (2020) van Lydia Rood speelt autisme een belangrijke rol. In de trilogie beschrijft Rood hoe haar alter ego Liesbeth zich staande probeert te houden in een groot gezin waarin haar ouders nauwelijks oog voor haar hebben. Waar eindigt de werkelijkheid en begint de fictie?