Een rukker en een bedrieger

Vaccinatiescepsis heeft een lange geschiedenis, die de afgelopen decennia nauw verbonden is geraakt met (de angst voor) autisme. Middenin deze gevaarlijke mix staan machtswellustige politici en charlatans als Andrew Wakefield, die met valse oorzakelijkheden en valse hoop op genezing gebruikmaken van wanhopige ouders. Wakefield is het brein achter een van de grootste medische schandalen van de afgelopen dertig jaar. Zijn krakkemikkige artikel in het medische tijdschrift The Lancet leidde tot een mondiale mediastorm en een golf van vaccinatiescepsis.

The First Dutch Boy with Autism – and the Nun Who Cared for Him

From the late 1930s until 1956, Sister Gaudia was the driving force behind the Paedological Institute in Nijmegen, the Netherlands. Her pioneering work in the field of autism reseach is lesser known than that of Kanner and Asperger, but just as thorough and intriguing. In her 1968 dissertation, Sister Gaudia - who by then had left the congregation and was once again known as Ida Frye - primarily focussed on the case of an intelligent young boy: Siem.

Coming-aut: een geschiedenis van de autisme-emancipatie

Men spreekt doorgaans over autisten, maar zelden met. De aannames over wat autisme is en wat ‘de autist’ wel of niet kan zijn behalve dehumaniserend ook gevaarlijk. De vraag is hoe je je eigen emancipatie organiseert als je sociale interactie niet vanzelfsprekend vindt en moeite hebt om alledaagse informatie en prikkels te verwerken. Hoe maak je een vuist als je op grond van je diagnose niet voor vol wordt aangezien?

‘For we are all your scholars’: leven en werk van Adam Smith

Ondanks zijn status als beschermheilige van het liberalisme en grondlegger van de economische wetenschap waren Adam Smiths hoofdwerken The Theory of Moral Sentiments (1759) en The Wealth of Nations (1776) tot voor kort niet in het Nederlands te lezen. Ruim twee eeuwen later is het eindelijk zover. Hoe verhouden de twee boeken zich tot elkaar? En wat klopt er van Smiths reputatie als marktfundamentalist?

Vereniging versus versplintering: over Verenigt u! van Thijs Lijster

Hoe komen we vandaag de dag in opstand tegen uitbuiting? Thijs Lijster ging te rade bij Het communistisch manifest en liet zich inspireren voor een pamflet. Helaas is Lijster nu eens niet marxistisch genoeg, dan weer te marxistisch. Hoe ouderwetse kapitalismekritiek kan worden verenigd met uitsluitingsmechanismen als racisme en seksisme – de uitdaging van links – blijft onduidelijk.