Het stenen beeldje: over de autismepioniers van het Paedologisch Instituut

Leo Kanner en Hans Asperger worden alom beschouwd als de eersten die het syndroom autisme beschreven. Veel minder bekend zijn de stafleden van het Paedologisch Instituut in Nijmegen, die in de jaren dertig op vergelijkbare wijze over autisme schreven. Een reconstructie van hun pionierswerk aan de hand van de levensverhalen van PI-medewerker Ida Frye (alias zuster Gaudia) en Siem, de eerste Nederlander met een autismediagnose.